Kto som

Mgr. Zuzana Sidorová

  • magisterské štúdium na VŠZaSP špecializácia psychoterapia a resocializácia
  • dlhodobý výcvik v PCA (Človekom centrovaný prístup)
  • dlhodobý výcvik v Psychodynamickej / hlbinnej psychoterapii
  • kurz Autogénny tréning I., vedenie Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD
  • kurz Hypnóza, vedenie Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD
  • kurzy Sen v psychoterapii, vedenie Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD
  • semináre Intensive short-term dynamic psychotherapy (Intenzívna krátkodobá psychodynamická psychoterapia), vedenie PhDr. Ľudovít Juráš, Csc.
  • členka SPS (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť)
  • mediátorka zapísaná v registri mediátorov Ministerstva Spravodlivosti SR, pod evidenčným číslom 677

Video

Diskusia v televízii TA3 na tému „Spory susedov“.