Psychoterapia

Psychoterapia Vám môže byť užitočná v dvoch životných oblastiach. Prvá je zameraná na pomoc pri riešení ťažkých životných situácií a problémov. Pomáha klientovi vyrovnať sa
s problematickými zážitkami a aspektmi života. Druhá sa zaoberá témami ako osobnostný rast, zážitok na sebe a sebapoznanie. Máte možnosť rozšíriť svoj doterajší pohľad na samého seba, objaviť nové vnútorné zdroje, vlastnosti, zručnosti a možnosti. Absolvovanie tohto procesu so svojím partnerom Vám umožní prehĺbenie vzájomného poznania a poznania Vášho partnerského vzťahu a redukciu prekážok v komunikácii.

Psychoterapia spočíva v systematickom stretávaní sa na báze dôverného terapeutického vzťahu.

Prístup ku klientovi je vysoko individuálny s rešpektovaním vnútorných psychologických zdrojov, jedinečnosti a výnimočnosti každého človeka.

Psychoterapia pomáha napríklad pri:

  • osobnostných a emocionálnych problémoch,
  • vzťahových problémoch (partnerských, pracovných, vo vzťahu s deťmi alebo rodičmi a pod.),
  • prekážkach vo vzťahovej komunikácii,
  • dlhodobejšej zmene zdravotného stavu pre pacientov a ich rodinných príslušníkov,
  • strate dieťaťa, partnera alebo blízkej osoby (jednotlivcovi, partnerom aj rodine),
  • práci na vlastnom osobnostnom raste.